vrijdag 5 maart 2010

Signalen, Acquisitie En Dominante Logica

Hierbij een rapport over zelfstandige ondernemers. Het rapport beschrijft in welke mate zelfstandige ondernemers signalen geven, zoals het ‘oppimpen’ van het CV, het rijden in een bepaald merk auto en het dragen van de juiste kleding. Dit alles om het juiste imago te verkrijgen. Ook gaat het kort in op de acquisitiemethoden die zelfstandige ondernemers gebruiken om vernieuwende opdrachten te verkrijgen. Tot slot gaat het rapport nog even in op de dominante logica van zelfstandige ondernemers; d.w.z. de wijze waarop de zelfstandig ondernemer naar zichzelf en zijn onderneming kijkt.

De gepresenteerde cijfers zijn grotendeels gebaseerd op de mini-enquête die ik in maart 2009 heb afgenomen bij 500 zelfstandig ondernemers. Ik wilde kijken of ik een relatie kon vinden tussen de omzet van zelfstandigen en deze “zachte” factoren. Deze factoren had ik eerder niet meegenomen in mijn proefschrift over freelancers en waren wellicht toch relevant. Ik kon echter na zeer veel vesrchillende analyses geen enkele relatie vinden tussen deze zachte factoren en het succes van zelfstandige ondernemers. Dit wil niet zeggen dat er geen verband is, maar wellicht is de gebruikte methode of de vraagstelling niet geschikt om deze zachte factoren goed te meten.

In elk geval is dit rapport nu gereed. Helaas zijn de resultaten van de analyse zeer beperkt, maar dat heb je soms met onderzoek; er komt niet altijd uit wat je hoopt. Daarom is het rapport beknopter geworden dan ik aanvankelijk had verwacht.

Ik ga natuurlijk verder met onderzoek naar zelfstandig ondernemers. Ik ben op dit moment bij vele initiatieven betrokken rondom ondernemerschap, innovaties en netwerken. Als Ik concrete resultaten heb die relavant zijn voor uw onderneming, zal ik u daarover weer informeren. Andersom, als u ideeën of suggesties heeft, laat maar weten.

Veel leesplezier,

SlideShare Presentation: