vrijdag 16 april 2010

De Raad van Bestuur van de zelfstandige

De zelfstandige is een solo-ondernemer. Dit betekent dat hij of zij alleen opereert, maar niet noodzakelijkerwijze dat de onderneming minder complex is dan een grote multinational. Sterker nog, een zelfstandige heeft dezelfde competenties nodig als een grote organisatie, maar alleen moeten al deze competenties in één persoon verenigd zijn. Hieronder staan de verschillende functies die een raad van bestuur van een grote organisatie in de regel heeft. Al deze functies moet een zelfstandige in zich verenigen of anders, in één of ander samenwerkingsverband, van buiten halen.

De zelfstandige als ....
1. CEO: Leider en strateeg, ook verantwoordelijk voor secretariaat & huisvesting
2. COO: De professional; vakkennis en (soms) productontwikkeling
3. CMO: Netwerker en verkoper en (soms) productontwikkeling
4. CFO: Administrateur, fiscalist, assuradeur, debiteurenbeheerder
5. CPO: Input en logistieke processen
6. CIO: ICT-er


Allereerst is de zelfstandige de CEO (Chief Executive Officer) van zijn eigen onderneming, verantwoordelijkheid voor de strategie en het persoonlijk leiderschap van zijn eigen onderneming. De CEO stuurt ook de stafdiensten aan zoals het secretariaat en de facilitaire diensten waaronder huisvesting.

Daarnaast zit in een raad van bestuur vaak een COO (Chief Operations Officer), de man of vrouw die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het eigenlijke werk; de zelfstandige als vakman of vakvrouw.

Een derde belangrijke rol in een raad van bestuur is de CMO (Chief Marketing Officer). Deze persoon is verantwoordelijk voor de marketing en verkoop en, in samenspraak met de COO, de productontwikkeling. Ook dit moet een zelfstandige doen of uitbesteden aan een bemiddelingsbureau

De CFO (Chief Financial Officer)is natuurlijk verantwoordelijk voor alle financiële zaken zoals de administratie en debiteurenbeheer, onontbeerlijk voor elke onderneming, groot of klein.

De CPO (Chief Procurement Officer) is verantwoordelijk voor de aankoop van goederen en diensten en de logistieke processen. Dit is in sommige ondernemingen (o.a. handelsondernemingen) belangrijker dan in andere ondernemingen. Maar elke ondernemer koopt iets in, bijvoorbeeld de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfsverzekeringen, pensioen en leaseauto.

Tot slot is er de CIO (Chief Information Officer) verantwoordelijk voor alle ICT gerelateerde zaken. Soms blijft dit beperkt tot de aanschaf van een laptop en een mobiele telefoon, maar in vele gevallen gaat deze competentie veel verder zoals het runnen van een webshop.

Kortom, het bedrijfje van een zelfstandige is lang niet altijd eenvoudig en het gelijktijdig uitvoeren van al die functies kan nog wel eens problemen leveren. Het is immers niet iedereen gegeven goed te zijn in leiderschap, verkoop en financiën.